راه های ارتباط با اسکای

مدیریت اسکای

 • ایران - تهران - میدان ونک -خیابان ولی عصر (عج)- خیابان نگار -شماره 28
 • 888-857-85(21)
 • 888-751-17(21)
 • info@skyitc.cim

حمل و نقل

 • ایران - تهران - میدان ونک -خیابان ولی عصر (عج)- خیابان نگار -شماره 28
 • 888-754-35(21)
 • 888-751-17(21)
 • Transportation@skyitc.com

آلا مد

 • ایران - تهران - میدان ونک -خیابان ولی عصر (عج)- خیابان نگار -شماره 28
 • 888-751-29(21)
 • 888-751-17(21)
 • info@allamode.ir

کلینیک حقوقی ایران

 • ایران - تهران - میدان ونک -خیابان ولی عصر (عج)- خیابان نگار -شماره 28
 • 881-989-21(21)
 • 888-751-17(21)
 • info@iranlawclinic.com